Yargıtay EMSAL Arama   BAŞBAKANLIK MEVZUAT BİLGİ SİSTEMİ
 Yargıtay HUKUK Daireleri Dosya Sorgu   Resmi Gazete
 Yargıtay CEZA Daireleri Dosya Sorgu   AİHM Kararları
 Yargıtay Daireleri İş Bölümü   Uluslararası Sözleşmeler
 Anayasa Mahkemesi Kararları   İnsan Hakları Bilgi Bankası
 Kanunlar | Yeni kanunlar | Yürürlüktekiler |   Hukuk Sözlüğü
 TBMM'den çıkanlar | Tasarı&Teklifler |   Adalet Bakanlığı| Bakanlık Mevzuatı |
 Kanun H. Kararnameler | Tüzükler |   T.C. Kimlik Numarası Sorgulama
 Yönetmelikler |   Vergi Numarası Sorgulama
   
  K A N U N L A R   K A N U N L A R
  Ceza Hukuku Bilgi Bankası   TÜRK MEDENİ KANUNU
 - Yeni TCK (5237 sayılı)  - MK Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hk. Kanun 
 - Yeni TCK'nun Uygulama Şekli Hk. Kanun   İŞ KANUNU
 - Adalet Komisyonu Raporu   İCRA VE İFLAS KANUNU
 - Yeni TCK Madde Gerekçeleri   TÜRK TİCARET KANUNU
 - Halen Yürürlükte olan 765 sayılı TCK   BORÇLAR KANUNU
  Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK)   BANKACILIK KANUNU
 - CMK Genel Gerekçe   SERMAYE PİYASASI KANUNU
 - CMK Madde Gerekçeleri   DEVLET İHALE KANUNU
 - Halen Yürüklükte olan CMUK   SOSYAL SİGARTALAR KANUNU
 Ceza ve Güv. Tedbirlerinin İnfazı Hk. Kanun   BAĞ-KUR KANUNU
 - Genel Gerekçe   BELEDİYE KANUNU
 - Madde Gerekçesi   DEVLET MEMURLARI KANUNU
 - Halen Yürürlükte olan 647 sayılı İnfaz Kanunu   VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ  KANUNU
    BİLGİ EDİNME KANUNU
 POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNU  TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU
   YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HK. KANUN
 T.C. ANAYASASI  

 

Merih Acar Avukat Kızılay Ankara Türkiye 0312 418 3614 Marka Patent Vekili, Telif Hakları, Marka Hukuku, Patent Hukuku, Endustriyel Tasarım Hukuku, Bilişim ve Internet Hukuku, İdare Hukuku, Vergi Hukuku, Sözleşme Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Ankara Barosu, Barolar Birliği
Aysen Merih Acar Lawyer Kizilay Ankara Turkey +90 312 418 3614 Copyright Law, Trademark Law, Patent Law, Industrial Design Law, Informatics & Internet Law, Administrative Law, Tax Law, Contracts, Civil Law, Law of Obligations, Commercial Law, Turkish Bar Association, Ankara Bar Member